Γονιός
  • γίνεσαι
  • δεν γεννιέσαι

Το να είσαι γονέας είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Κανείς δεν μένει απολύτως ικανοποιημένος με την εκτέλεση των γονικών καθηκόντων του και κανείς δεν περνά μέσα από τη διαδικασία ανέπαφος. Γονιός άλλωστε γίνεσαι, δεν γεννιέσαι.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας, γονείς και παιδαγωγοί, είναι συνοδοιπόροι στο ταξίδι της σχολικής ηλικίας.

Οι γονείς είναι αυτοί που γνωρίζουν το παιδί τους κι εμείς καλούμαστε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη και την εμπειρία του παιδιού. Σε καθημερινή βάση υπάρχει ενημέρωση των γονιών για οτιδήποτε σχετικό με το παιδί. Ενημερώνουμε επίσης συνεχώς, για το πρόγραμμα μας, τις εκδηλώσεις της δομής μας κλπ.

Η παρουσία και η συνεργασία των γονιών είναι απαραίτητη και αποφασιστική. Χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στο έργο μας. Για το λόγο αυτό δημιουργούμε Ομάδες Γονέων, δηλαδή ημερίδες από κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό σε διάφορα επίκαιρα θέματα που αφορούν τα παιδιά και όχι μόνο.

Οι ομάδες γονέων έχουν ως στόχο να μετατρέψουν αυτή τη διαδικασία σε γοητευτική και να την πλαισιώσουν σαν ευκαιρία ωρίμανσης, εξέλιξης και δημιουργίας για τον καθένα που περνά μέσα από αυτή.

Απευθύνονται σε όλους τους γονείς που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη, την διαπαιδαγώγηση, την κοινωνικοποίηση και την ψυχική υγεία των παιδιών τους, αλλά και που επιτρέπουν στον εαυτό τους να μάθουν από τα παιδιά τους.

Τα σεμινάρια έχουν εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα. Εκτός από την ανάπτυξη θεωριών, αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των ίδιων των γονέων, και στην αξιοποίηση της εμπειρίας τους.